• Trakční měnírny

  Výstavba nových a rekonstrukce stávajících měníren „na klíč“

  Napájení elektrifikovaných železnic, metra, tramvajové a trolejbusové dopravy se stejnosměrnou napájecí soustavou

  TRAKČNÍ MĚNÍRNY
 • Energetické stavby


  Elektroenergetika
  Tepelné hospodářství
  Vodní hospodářství
  Servis energetických zařízení
  Měření energi

  ENERGETICKÉ STAVBY

 • Zkušebny

  AC motory
  DC motory

  Rozváděče
  Frekvenční měniče
  Transformátory
  Převodovky

  Zkoušky VN na vagónech
  Zkoušky trakčních dynam a alternátorů na vagónech

  ZKUŠEBNY

 • Veřejná doprava

  Plánování a kontrola kapacit ve veřejné dopravě

  Real-Time analýza a predikce veřejné dopravy

  Plánování a kontrola náhradní dopravy

  Využití telekomunikačních dat

  VEŘEJNÁ DOPRAVA

MAGUS ENERGO on LinkedIn
Smart City Innovations Institut