TRANSPORT

ENERGETICS

TESTING

eHEALTH

Společnost MAGUS ENERGO s.r.o. vznikla na počátku 90. let minulého století. Vedení společnosti si dalo za cíl vždy poskytovat svým zákazníkům služby a produkty využívající nejnovějších poznatků z oblasti moderních technologií. V duchu této filosofie byly uceleny tři hlavní produkty, které svojí koncepcí přesahují poptávku regionu České republiky.

S rostoucí potřebou inovací se společnost, s důrazem na ekologii, začala v roli generálního dodavatele soustředit na vývoj a výstavbu obnovitelných zdrojů elektrické energie a tepla v Evropě a Asii. Další úspěšně zavedenou službou je komplexní dodávka zkušeben elektrických a spalovacích motorů, která vyniká unikátním plně automatickým řízením z vlastního vývoje a produkce. V neposlední řadě se společnost specializuje na návrh a realizaci zařízení pro akumulaci elektrické energie, včetně dobíjecích stanic a elektromobility.

Social network