top of page

SERVICE &
ENGINEERING

Jsme generálním dodavatelem a poskytovatelem

technologických služeb a řešení s referencemi po celém světě.

Svým zákazníkům nabízíme řešení v oblastech

POWER ENGINEERING / TRANSPORT SYSTEMS / TEST STAND.

Po třiceti letech působení máme bohaté reference, odborné zkušenosti

a můžeme tak nabídnout stabilní kvalitu našich služeb na vysoké úrovni. 

S našimi zákazníky budujeme dlouhodobé vztahy

postavené na profesionalitě a vzájemné důvěře.

SLUŽBY

SLUŽBY

POWER

ENGINEERING

- Fotovoltaické a vodní elektrárny
- Energetické stavby

- Systémy NN a VN

- GIS Energy

TRANSPORT
SYSTEMS

- Trakční měnírny
- Telematické systémy
- Doprava

- E-mobilita

TEST

STAND

- Zkušebny el. strojů
- Zkušebny spalovacích motorů
- Zkušebny mechanických částí strojů

 

CZ_RZ_M_M.png

Vývoj nového technologického řešení elektrického ohřevu výměn (EOV) – Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027109

Předmětem projektu je vývoj, testování, certifikace a výroba prototypu elektrického ohřevu výměn pro použití na železnici.

V rámci projektu proběhnou aktivity v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které povedou k vývoji,

testování, certifikaci a výrobě prototypu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ_RZ_M_M.png

Cílem projektu s názvem Automatizace a digitalizace ve společnosti MAGUS INTERNATIONAL a s registračním číslem CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027470, je implementace pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které povedou k procesní optimalizaci vedoucí k zásadní změně postupů a rozšíření kapacit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat

a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

bottom of page