top of page

GIS energy - digitalizace budov a technických sítí 

analýza / plánování / příprava projektu

Car Engine

PRODUKT

 

Systém GIS ENERGY skenuje budovy, energetické a technické sítě (letecky, kamerami, ruční scanery - technologie využivané

pro aplikace typu „mapy.cz“, „googlemaps“)
Vytváří 3D/2D modely/dokumentaci budov
Analyzuje a systematizuje data pro plánování
ENERGETICKYCH USPOR rozsáhlého portfolia budov

Anchor 1

Dodávky systémů NN a VN a řízení

analýza / plánování / příprava projektu

Car Engine

PRODUKT

Výstavba nových a rekonstrukce stávajících trafostanic, rozváděčů, rozvodů atd.

Střídavá část

Stejnosměrná část

Vlastní spotřeba

EPS

Uzemnění a hromosvod

Stavební elektroinstalace

Dálkové ovládání

Datové okruhy a rozvody

Anchor 2

Fotovoltaické, Vodní elektrárny - akumulace

analýza / plánování / příprava projektu

Car Engine

PRODUKT

Fotovoltaické elektrárny instalované na střecháchSolární parky
– development v ČR i zahraničí
Ostrovní systémyVodní elektrárny
– projekt, výstavba
Vyvedení výkonuElektroinstalace
- Trafostanice a elektroinstalace

NN Řídící systém
Stavební část
Příprava projektu

Akumulace elektrické energie

Anchor 3

Energetické stavby

analýza / plánování / příprava projektu

Car Engine

PRODUKT

Kotelny

Výměníkové a předávací stanice

Kogenerační jednotky

Elektroenergetika – řídící systémy, monitoring, trafostanice,

MEC Smart Metering, Smart Grid, Akumulace a rekuperace energií, elektrokotle pro rezervaci záporné kapacity

Servis energetických zařízení

Měření energií

Anchor 4
bottom of page