top of page

Trakční měnírny

analýza / plánování / příprava projektu

Car Engine

PRODUKT

Výstavba nových a rekonstrukce stávajících měníren „na klíč“.
Pro zabezpečení elektrické energie lokomotivám, tramvajím, trolejbusům, metru nebo důlním strojům.
Střídavá část
Stejnosměrná část
Vlastní spotřeba EPS
Uzemnění a hromosvod
Stavební elektroinstalace
Dálkové ovládání
Datové okruhy a rozvody
Architektonické a stavebně technické řešení + stavebně konstrukční části
Zařízení zdravotně technických instalací
Vytápění Větraní a VZT Trolejová vedení

Anchor 1

Plánování a kontrola kapacit v dopravě

analýza / plánování / příprava projektu

Tram

PRODUKT

Real-Time analýza a predikce veřejné dopravy
Plánování a kontrola kapacit ve veřejné dopravě
Plánování a kontrola náhradní dopravy
Využití telekomunikačních dat
Využití a kombinace datových zdrojů zákazníka a třetích stran
Predikční platforma Analýza nad statickými daty, geo data atd.
Graphical user interface pro uživatele systému
Poskytnutí služeb ve formě portálu pro měření, 

přípravu a plánování veřejné dopravy

Anchor 2

Plánování infrastruktury pro elektromobilitu

analýza / plánování / příprava projektu

p-1-need-car-charging-infrastructure-how

PRODUKT

Plánování infrastruktury pro elektromobilitu na základě analýzy dat o provozu vozidel

Integrace dobíjecích stanic do rozvodné sítě – toky energií z a do sítě

Výstavba dobíjecích stanic v kombinaci s FVE, akumulací Výstavba infrastruktury

Analýza vlivu na parametry sítě

Budování infrastruktury

Kombinace s OZE a akumulací

Anchor 3

Telematické systémy v silniční dopravě

analýza / plánování / příprava projektu

Anchor 4
p-1-need-car-charging-infrastructure-how

PRODUKT

Nabízíme komplexní řešení, vedoucí k zajištění bezpečnosti

a plynulosti silniční dopravy.
Světelné signalizační zařízení na silničních komunikacích
Systémy proměnného dopravního značení a informační systémy Telematické systémy pro navádění vozidel
Parkovací závorové systémy a parkovací automaty, vč. systému placení Informační systémy pro cestující veřejné dopravy

bottom of page